Kommentering avstängd

När beslut måste tas

I går fattade Got Events styrelse ett enhälligt beslut att låna ut 20 miljoner till Frölunda Hockey (FHC). Efter att bl.a. ha tagit del av läsarkommentarerna på tidningarnas websidor vill jag som ordförande i Got Event här göra några förtydliganden.

För det första grundar sig beslutet på en strikt affärsmässig bedömning av vad som är bäst för Got Event och, i förlängningen, dess ägare Göteborgs stad. Got Event är ingen välgörenhetsinrättning för idrottsklubbar på obestånd utan ett bolag med uppdrag att driva stadens arenor så framgångsrikt som möjligt. Skälet till att vi hjälper FHC i en svår situation är att klubben är den absolut största hyresgästen i Scandinavium och står för ca 1/3 av intäkterna. Dels betalar de givetvis hyra, men genererar också betydande retaurang-, loge- och reklamintäkter. Ett Frölunda på fallrepet skulle med andra ord innebära en allvarlig ekonomisk och verksamhetsmässig skada för Got Event.

För det andra handlar det inte om ett bidrag utan ett lån på affärsmässiga villkor. Pengarna plus ränta ska betalas tillbaka efter en uppgjord betalningsplan och FHC lämnar aktier för samma värde som säkerhet för lånet. Got Event får också full insyn i FHCs ekonomi under lånetiden. Vi har även fått ta del av Frölundas plan för att åter komma i balans och bedömer den som trovärdig och realistisk.

För det tredje är det inga skattepengar inblandade i affären. Got Events verksamhet betalas med koncernbidrag från andra kommunala bolag och inte med skattemedel. För att säkra vår egen likviditet när vi lånar ut pengarna tar vi ett lån i stadens koncernbank till en något lägre ränta än vi lånar ut till Frölunda för.

Det går naturligtvis aldrig att lämna några garantier, men en enig styrelse gör bedömningen att Got Event långsiktigt har mycket mer att vinna på ett Frölunda Hockey som går bra såväl idrottsligt som ekonomiskt än vad vi riskerar genom att låna ut pengar i ett för klubben svårt ekonomiskt läge.

//Anna

i kategorin:Ekonomi, Idrott, Politik Taggar: , , ,