Kommentering avstängd

”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket”

Den senaste veckan har det varit stor uppmärksamhet kring ett antal privat drivna (men offentligt finansierade) äldreboenden som gravt misskött sitt uppdrag att ge gamla människor god omvårdnad.
Att en verksamhet är offentligt driven är ingen garanti för att den håller hög kvalitet. Till det krävs resurser, ett gott ledarskap, personal med rätt utbildning, rätt inställning och rätt förutsättnimgar för att klara sitt upddrag. Men jag vågar ändå påstå att risken för vanvård är högre i verksamheter som drivs av privata företag. Helt enkelt därför att medan offentlig verksamhet har ett enda syfte, nämligen att tillgodose medborgarnas behov, så finns privat verksamhet alltid till för sina ägares skull. Ofta är ägarens drivkraft att kunna vara med och utveckla verksamheten och göra ett gott jobb, men inte sällan är det vinstintresset som är det främsta motivet för att äga och driva företaget. Att på förhand avgöra vilken kategori ett företag tillhör är svårt, för att inte säga omöjligt.

Min grundprincip har hittills varit att driftsformen är underordnad och att den som kan ge högsta kvalitet till lägsta möjliga kostnad också ska ha uppdraget. Jag bygger min uppfattning på två klassiska Gustav Möller-citat: ”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket” och ”Endast det bästa är gott nog åt folket”.

Men eftersom erfarenheten visar att det är svårt att kontrollera kvaliteten på ett godtagbart sätt funderar jag just nu på om det är rimligt att låta privata företag med vinstintresse fortsätta ha ansvar för en av de grupper i vårt samhälle som är i störst behov av stöd och har minst möjligheter att göra sina röster hörda. Jag är ärligt talat ytterst tveksam.

 Till sist kan jag inte låta bli att undra: skulle direktörera på Carema och Attendo, som lyft feta bonusar för att deras företag går så bra, vilja ha sina gamla föräldrar på de boenden de har det högsta ansvaret för? Och, om inte, varför tycker de att någon annans föräldrar ska ha det så?

//Anna

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Politik Taggar: , , ,