Kommentering avstängd

Mammaforum i Göteborg

Många goda verksamheter i Göteborg bedrivs helt eller delvis av ideell sektor, oftast ryms det under rubriken Social Ekonomi. Utan dessa civila goda krafter kan vi inte få en hållbar samhällsutveckling. Sedan några år har vi en föreningsbaserad s k doulaverksamhet i Göteborg. Doulor är lite förenklat beskrivet ‘kvinnor som stöder och vägleder kvinnor som väntar barn och under förlossningen’. Denna förening har tidigare haft ekonomiskt stöd från Göteborgs stad, men det är främst Västra Götalandsregionen som stödjer nu, då förlossning och mödravård är en regional fråga.

Nu har föreningen sett att det kontaktnät som byggs upp med kvinnor som är födda utomlands är en plattform för att länka på den service som kommunen ansvarar för, t ex samhällsinformation och SFI. Det är en strålande idé såväl utifrån jämställdhets- som integrationsperspektiv. Under tre år framåt går vi in med ekonomiskt stöd från Göteborgs stads sida, sedan får vi göra en ny bedömning.

För övrigt är jag oerhört glad över att vår politiska rödgröna majoritet är överens om att Kvibergs marknad ska kunna stanna på sin nuvarande plats. Jag var där senast igår och snacka om sprudlande mötesplats!

//Thomas

i kategorin:Ekonomi, Kultur, Stadsutveckling Taggar: , , , , , ,