Kommentering avstängd

European city of the year

Göteborg var en av tre städer som var nominerad i kategorin ” European city of the year” av inga mindre än the academy of urbanism. Denna akademi är en förening i Storbrittanien som består av personer med mycket kunskap i stadsplaneringsfrågor.

De var på besök i Göteborg i september och blev mycket imponerade av hur vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att göra staden inkluderande, med barnperspektivet och våra tre hållbarhetspetspektiv, social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet.

Faktum är att staden arbetat strategiskt med att förändra staden från en varvs och industristad till en kunskapsstad där vi nu har tre scienceparker, Mistra Urban Future och ett framgångsrikt arbete enligt Tripple Helix modellen.

Det var en lärorik sammankomst där vi fick höra mycket om Lissabon och Oslo. Särskilt spännande var Lissabon, de har gjort en fin resa under de 40 år de haft demokrati. Vi gör mycket bra i Göteborg, men ska definitivt fortsätta att lära av andra!

Ian Mc Miller en känd poet i Storbrittanien har skrivit en fin dikt om Göteborg, lästes upp på Academi of Urbanism i London. IMG_0159

”GOTHENBURG

 You will need: cutlery and a bib.
You will embrace: the light on the water.
You will hear: that roar as that goal is scored.
You will walk: through woods and stand for a moment,
Listening.

You will need: to steady yourself stepping onto the boat.
You will embrace: shopping like you embrace a friend.
You will hear: songs that stay with you for ever, or longer.
You will walk: down streets that dazzle with colours,
Refracting.

You will need: time, so make some and take it with you.
You will embrace: midnight, and beyond, still dancing.
You will hear: birds singing in Swedish. No, really: listen.
You will walk: and walk, and walk, and still this city’s surprises
Are waiting…”

i kategorin:Barn, Miljö, Stadsutveckling Taggar: , , , , ,