Kommentering avstängd

Kommunala bolagsstyrelser

På den nyligen avslutade SKL-kongressen i Norrköpng arrangerades ett seminarium om infrastruktur och tillväxt. En av talarna var Johan Trouvé från Västsvenska Handelskammaren. Han kom in på företagande och även kommunala bolags styrning.

Till min förvåning sade han att politikerna i de kommunala bolagen borde bytas ut och ersättas av kompetenta personer som hade större kompetens och vissa (oklart vilka) nödvändiga kunskaper. Eftersom han inte beskrev vad som fordrades blev det en allmän känga mot politikers förmåga.

Han tog som exempel att staten inte hade tillsatt politiker i Vattenfalls styrelse vilket enligt Johan Trouvé varit mycket framgångsrikt. Som ett dåligt exempel nämndes Göteborg Energi som endast hade politiker i styrelsen.

Jag tycker att jämförelsen var oerhört dålig. Vattenfall styrdes inte efter regeringens generella styrdokument och det fanns inget ägardirektiv. Vattenfall var som vilket kommersiellt företag som helst med ambitionen att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Under tiden byggdes kärnkraftverk i Tyskland, nya kolkraftverk och flera tyska småbyar ödelades genom dessa exploateringar. MP var oerhört upprört över ickestyrningen. Dessutom fick en VD oerhörda förmåner.

Det är för mig viktigt att statliga och kommunala bolag styrs av ägardirektiv som pekar ut samhällsnyttan med bolaget. Det är här skiljelinjen går gentemot de kommersiella som endast och övergripande syftar till att skapa vinst.

Att Göteborg Energi togs som ett dåligt exempel beror kanske på att det har medieexponerats ett antal gånger. Detta beror emellertid inte på en uteslutande dålig styrelse utan på flera faktorer. Blir styrelsen utan information och detta sätts i system blir det svårt att göra adekvata bedömningar. Det styrelsen då kan göra är att avsätta direktören.

Det positiva med ett kommunalt bolag är öppenhet och insynen för allmänheten, skyldigheten att rapportera till KF, ansvar samhälle/socialt/ekonomiskt/miljö. Det är politikerna med deras olika kompetenser som ska styra mot målen. Det som krävs av politikerna är att de har gott omdöme, bildar sig inom bolagsområdet, utbildar sig i styrelsearbete och ser till att de får redskapen för att kunna driva bolaget mot en hållbar utveckling.

//Kia

i kategorin:Göteborg, Politik Taggar: , , , , , ,