Kommentering avstängd

Kommande dagar för Mänskliga rättigheter

Idag är det dags för mig att åka upp till Stockholm för att delta i 2011 års tvådagarsfokus på Mänskliga rättigheter. Nästa år är det första gången som Göteborg kommer att stå värd för denna årligt återkommande tillställning… det känns spännande och absolut på tiden!

För några år sedan så pågick en underlig diskussion som lite förenklat skulle kunna sammanfattas med att det privata näringslivet, inte minst dess varuproduktion, sågs som den ‘närande sektorn’ och den typen av tjänster som den offentliga sektorn i grunden står för sågs som den ‘tärande sektorn’. Detta är ett oerhört stelt synsätt och dessutom helt snett utifrån frågan om naturresursers ändlighet.

Allt mer känns det därför rätt och stärkande att se den offentliga sektorns service som ett förverkligande av de mänskliga rättigheterna i praktiken. Rätten till god utbildning, rätten till god levnadsstandard för personer med funktionsnedsättning, rätten till bostad även för personer som av sociala eller andra skäl inte får åtkomst till ordinarie bostäder (speciellt inte nu i dessa år av stor bostadsbrist). Lägger vi därtill det fokus som vi arbetar med i Göteborgs kommun för att alla människor, oavsett kön eller könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion etc ska bemötas med jämlik och jämställd service så är det i den offentliga sektorn det händer! Åtagandet är oerhört viktigt och stort, kanske till och med stundtals näst intill omöjligt. Att sträva efter det är dock fortfarande det rätta!

Offentliga sektorn är allt annat än tärande… den är vår gemensamma sektor där FN:s vackra deklarationer om hur vi människor ska kunna leva värdiga och goda liv omsätts i handling. Tillsammans med den civila sektorn och dess uppsättning av organisationer och enskilda som också ser MR som sin ledstjärna i sitt arbete så är det en kraftfull rörelse.

Nu ska vi stärka oss tillsammans i Stockholm under två dagar och sedan fortsätta vårt engagemang i Göteborg för MR-perspektivet. I november 2012 står vi själva som värdar och då ska vi passa på att också göra extra markeringar i Göteborgs stad kring det här arbetet.

 

För övrigt så visar det stora antalet målande besökare – 400 personer – vid Röda Stens lagliga graffitivägg (‘Draken’) under första dagen, den 5 november, att det är många som levt i det fördolda inom graffitisubkulturen i Göteborg. Det samlade arbete som nu startat kring dessa ungas konstnärliga, sociala och individuella utveckling känns helt rätt…

i kategorin:Göteborg Taggar: , , , , , ,