Kommentering avstängd

Skl och världen runt omkring

I dryga tre dagar nu har vi kongressat i Norrköping med skl, Sveriges kommuner och landsting. Intressant i många delar med diskussioner om sprututbytesprogram,skola, välfärd och mycket mer.

Det är tydligt att skl är borgerligt präglat i dessa dagar inte minst när en fråga som införande av LOV i specialistvård vinner en majoritet och när inte tydligare krav på regeringen ska ställas när det gäller finansiering av den nya gymnasiereformen. Den kommer att börja kosta så fort den sätts i verkan och att då vänta och se vad notan blir i några år känns bara som ansvaret återigen vältras över på kommunerna. Och det är stora pengar det handlar om.
Krånglade röstmaskiner lade sordi på stämningen i allra högsta grad och även osäkerheten över röstsiffrorna i omröstningarna kändes inte bra. Självklart ska sådana detaljer vara kollade i förväg.
Samtidigt kan våra problem med röstningsutrustning på en skl kongress ses som vårbrisar jämfört med den politiska orkan som drar genom både Grekland och Italien.

Hitills har inget hänt med ny regering i Grekland och vad som händer i Italien och om Berlosconi verkligen går det återstår att se. Den senares avgång är det nog ganska få utanför Italien som beklagar. Däremot är jag inte alldeles säker på att papandreous avgång i grekland var den allra bästa lösningen.
på avstånd och inte i dramatikens mittpunkt kan man ju tycka att ett brett samförstånd borde ha sökts tidigare. Samtidigt kräver samförstånd att alla bjuder till, även opposition. Vi får väl se om någon klarar det bättre än papandreou.
Jag såg något inslag där budskapet var att låta ekonomer och inte politiker ta över det politiska ledarskapet i dessa situationer. Men ds politiskt brännande frågorna försvinner knappast för att man tar bort politikerna. Det omställning som länderna måste göra innebär stora konsekvens för många och att acceptansen för detta skulle bli större för att avsändaren är en icke politiker är knappast troligt.
Den ekonomiska oron i Europa fortsätter och frågan är vilka politiska konsekvenser det kommer att få på sikt. En ökad polarisering och en ökad social oro är ingen positiv grogrund. Vi som tror på ett gemensamt Europa präglat av på social och ekologiskt hållbarhet får nog jobba på lite för att märkas// Anneli

i kategorin:Ekonomi Taggar: , , , ,