Kommentering avstängd

Jag har skolsystemets olika faser representerade i min närhet.

I min närhet finns just nu hela skolsystemets olika faser representerade, från den yngste med endast någon månads erfarenhet från förskolan, till första-kladdaren, nionedeklassaren och till gymnasisten. Nöjdast för tillfället verkar den yngsta vara medan de andra är fyllda av oroliga klassmiljöer, dignande läxor och ett oändligt hav av val. Värst kanske det är för niondeklassaren som tillhör den grupp som av någon outgrundlig anledning ska ha det svårare än tidigare generationer eftersom än högre krav ställs på dessa 96:or vad det gäller behörighet till gymnasiet. Fler betyg behövs och det ökar naturligtvis stressen inför vårens viktiga vägval.
I fem år nu har Sverige formats efter den borgerliga skolpolitiken à la Björklund. Läser man PISA rapporten har det knappast tagit Sverige till några nya höjder internationellt sett vad det gäller kunskapsnivåer. Segregationen mellan olika skolor har ökat och det har individualiseringen (läs privatiseringen) av skolan också. Det sistnämnda handlar om att eleverna i större utsträckning får ta hand om sitt eget lärande. Det känns knappast som att vi håller på att investera i framtiden utan snarare backar in i historien.
Därför var det uppfriskande att höra Mikael Damberg s-märkt talesman i utbildningsfrågor tillsammans med Robert Hammarstrand, likaså han s-märkt ansvarigt kommunalråd, på måndagskvällen tala om en annan skola, med ett system där eleven är den som står i centrum för våra ansträngningar och ambitioner på utbildningsområdet. Självklarheter kan tyckas men inte alltid det vi ser idag.
Utbildning handlar om kunskap till individen, på hans eller hennes villkor. Utbildning handlar lika mycket om investeringar i framtiden som är oerhört viktiga att göra för varje land, varje nation. Det vi erbjuder våra unga idag är det vi ska leva på i morgon. Svenska, språk, matematik, teknik, social och kulturell kompetens borde finnas högst upp på listan av absolut nödvändiga ämnen i vårt skolsystem.
Men det lär dröja, innan den nedåtgående trenden bryts, åtminstone om vi ska se till de nationella insatserna på området. Damberg/Hammarstrands skolpolitik kändes onekligen både mer modern och framåtsyftande, helt klart!

//Anneli

i kategorin:Barn, Göteborg, Skola Taggar: , , ,