Kommentering avstängd

Göteborg – en romsk resa

I söndags fick jag vara med om en resa i Göteborg, en resa med ett annat perspektiv – en Romsk resa. Jag fick besöka Kvibergs marknad, där jag varit flera gånger förut, men nu utifrån en annan synvinkel. Under rundresa med buss till platser där romer ibland tillfälligt stannar med husvagnar och till några av kommmunens bostadsområden där många romer bor fick vi en tydlig bild av den bredd de romska grupperna representerar och den mångfald som huserar inom gruppen- språkligt, religiöst och traditionsmässigt. Vår romske ledsagare och guide berättade att det som förenade var just att en rom identifierar sig som rom. På många sätt har dessa historiskt resande folkgrupper mycket att lära oss som inte är romer… att bevara och vara stolt över egna traditioner men att också på många sätt utveckla och utvecklas med de olika samhällen de tillfälligt levt i.

En pratstund i en romsk föreningslokal i källaren i ett hyreshus på Hisingen där bland annat läxläsning var fokus denna söndag och avslutningsvis en dansupplevelse i en sprudlande aktiv romsk folkhögskola i Bergsjön gjorde bilden bred och mångfacetterad från dagens alla besök. I Göteborg har vi människor av många nationaliteter och det är upp till var och en av oss att välja hur han/hon själv vill definiera sig. Många av de personer som identifierar sig som romer har rest land och rike runt, inte sällan för att samhällen förbjudit romers inträde, uppehälle och delaktighet.

Våren 2012 firar Göteborg och romerna att det är 500 år sedan de första romerna med säkerhet kom till Sverige… 500 ÅR SEDAN! Det var mer än 100 år innan Göteborg fick stadsprivilegier och Gustav den andre Adolfs pappa var inte ens påtänkt.

Vår stad är vacker i all sin mångfald och variation även om olikheter givetvis bär med sig såväl svårigheter som möjligheter. Resan i söndags var en resa i tid och rum på många sätt. Resan gjordes gemensamt av personer som kallar sig romer och personer som inte gör det. Under Göteborgs historiska resa har det alltid varit så, staden vet inget annat. Stadens fortsatta utveckling hoppas och tror jag vi kommer att beskåda och påverka sida vid sida… precis som i söndags.

För övrigt var det med glädje jag fick ta del av gamla journalfilmer från Göteborgs båtbyggartid tillsammans med den varvshistoriska föreningen i Lundby församlingshem i måndags kväll.   

i kategorin:Göteborg Taggar: , , ,