Kommentering avstängd

En dag på Älven

Diskussionen om broar över älven och sjöfarten i Göta Älv har stundtals varit intensiv och polariserad. Den föreslagna gång-/cykelbron som miljödomstolen sade nej till väckte alla frågor om huruvida det överhuvudtaget går att bygga lågbroar i Göteborg.

Nu ska i alla fall en ny Götaälv-bro byggas för den nuvarande konstruktionen är uttjänt. Den är enligt expertisen skör som ett Wienerbröd. Vilken höjd ska denna bro ha?

Ur stadsperspekktiv är det bra med en så låg bro som möjligt för att knyta samman Hisingen med stadskärnan. Höjden har stor betydelse för tillfarten till bron. Blir den hög blir också trafikangörning/avfart mycket platskrävande. Det blir helt enkelt en stor trafikapparat istället för yta för människor att vistas kring.
Spårvagnar har dessutom en krävande lutning att ta sig uppför.

Ur sjöfartsperspektiv finns intresse för att ha så höga broar som möjligt för att slippa väntan vid broöppningar. Det är ändå viktigt att poängtera att några reella hinder är inte broarna vi skissar på i Göteborg eftersom de alltid ska vara öppningsbara.

För att belysa problematiken ordnade Trafikverket en båtresa på älven med destination Trollhättan. Inbjudna var politiker från Göteborg, Västrra Götaland och Värmland samt intresseorganisationer för sjöfarten.

I strålande höstväder åkte vi iväg längs en fantastiskt vacker älvsträcka. Föredrag som belyste ämnet med efterföljande diskussioner företogs och många viktiga fakta presenterades. I Trollhättan gick vi iland och besåg slussområdet som utgjorde en både historisk som naturskön plats. På området fanns nämligen även de äldre slussarna bevarade. I detta äldre område fanns planer på att anlägga både småbåtshamn och faciliteter för båtfolket vilket hade tillfört kvalitet och möjlighet för fritidsbåtarna att ta sig in en annan väg och slippa trängas med den reguljära sjöfarten.

Mina intryck efter denna dag var att det går att förena både sjöfart med lägre broar i Göteborg. Eftersom vi redan har en järnvägsbro som är cirka sex meter som ska öppnas går det, att precis som med bilar, göra ”grön våg”. Alltså ett system som öppnar broarna samtidigt enligt ett schema och där båtarna kan köra igenom utan onödig väntan.

i kategorin:Göteborg, Infrastruktur, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , , ,