På den här hemsidan kan du läsa om den lokala politiken i Göteborg och om hur vad som händer i lokalpolitiken påverkar det vardagliga livet. Här finns artiklar om allt från Västlänken till begravningar. Under de olika sektionerna finns artiklar samlade kring samma ämne.

Lokalpolitik i Göteborg

Under den här avdelningen kan du läsa mer om hur styret i Göteborgs kommun ser ut nu och varför det var så krångligt var att hitta en lösning efter valet hösten 2018. Här kan du också läsa om varför folk är så upprörda över det påbörjade infrastrukturprojektet Västlänken, och vad Demokraterna egentligen har med det hela att göra.

Vad vi kan förvänta oss 2019

Här kan du läsa om hur den närmsta framtiden ser ut för Göteborgs kommun och vad som kan väntas under det här året i staden. Bland annat finns här artiklar om den planerade 3 kilometer långa stadslinbanan som är tänkt att gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen (om finansieringen av banan ska beslutas under 2019 för att bygget ska kunna påbörjas) och om Jämlikhetskonferensen 2019 som i år kommer att äga rum den 18 januari på Angered Arena och Blå Stället.

Att begrava någon i Göteborgs kommun

Den här sektionen handlar om allt som har med begravningar och att förlora någon närstående att göra. Vad innebär det att begravas borgerligt och hur hjälper kommunen till? Vilket stöd kan kommunen erbjuda den sörjande efter ett dödsfall? Kan en begravningsbyrå hjälpa till med mer än det praktiska? Du kan läsa mer om allt detta här.